Laatste nieuws
 
Deze site wordt steeds aangevuld met nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Blijf de site dus regelmatig bezoeken voor het laatste nieuws!

Laatste Nieuws: De Koning wil niet meer antwoorden nu ik de spijker op zijn kop sla     


NASCHRIFT
Over de criminele organisatie

Buiten de bovengenoemde leden van de criminele organisatie zijn er personen aan te wijzen die verwijtbaar gedrag hebben gehad, maar niet direct tot de genoemde groep behoorden.
 
1.      Mr. J.P.M. Hermans
 Van deze rechter mocht ik mij niet meer uitlaten over de oplichting . In het vonnis    heeft de rechter de tekst opgenomen die ik in de krant moest plaatsen. Een zeer misdadig vonnis. Ik heb alle schriftelijke bewijzen dat ik ben opgelicht (zie ook de schriftelijke verklaring van mijn advocaat., maar het mocht niet baten. Voor het krantenartikel  ( Klik hier krantenartikel )  Een aperte misdaad van de rechter. In het krantenartikel staat vermeld, dat het bedrijf niets te verwijten valt. Verder dat ik fl. 10.000,-- boete zou krijgen per overtreding. In werkelijkheid zou ik fl. 100.000,-- moeten betalen, maar dat staat verder in het vonnis. Men moest er zeker van zijn dat ik mijn mond zou houden zodat het bedrijf kon doorgaan met de oplichtingpraktijken
 
 
Ondanks dat het erg moeilijk was heb ik toch een aantal mensen gevonden die ook voor grote bedragen door datzelfde bedrijf zijn opgelicht. De beslissing van rechter Hermans heeft dus wel effect gehad en kon de oplichting gewoon doorgaan. De oplichting moet zeer omvangrijk zijn geweest. Ik ben n.l. op dat kantoor geweest in Breda. Een groot kantoor met 10 tallen  telefoonlijnen en beeldschermen, groots en professioneel opgezet. Men hield zich enkel bezig met oplichting. De oplichting was geen bijvangst maar de hoofdactiviteit. En erg belangrijk is dan.  De heren hadden een flinke vinger in de gerechtelijke pap. Dat is gebleken tijdens de rechtszaken die ik eindelijk na 7 jaren na heel veel pogingen en moeite kon beginnen. Alle glasharde bewijzen ten spijt de heren gaan vrijuit. Met vele gestolen miljoenen op zak trekt men een lange neus en men neme nog een drankje met de rechters. Bij wijze van spreken!!
Nadat ik was opgelicht door zijn de heren nog lang door kunnen gaan, maar uiteindelijk is men moeten stoppen. Onder de mensen gonsde en rook het voortaan naar oplichting rond dat bedrijf.  De rechter kon hen niet meer helpen.
 
1.      H.J.Th. van Stokkum.
 
De Heer H.J. Th. Van Stokkum; volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel toenmalig woonachtig in Delft. Deze Heer gaf leiding aan een ploeg mensen die zich bezig hielden met de oplichting.
 
De boven genoemde 2 heren behoorden volgens mij niet direct tot de eerder genoemde 3 groepen, maar waren wel crimineel en pleegden misdrijven.