Laatste nieuws
 
Deze site wordt steeds aangevuld met nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Blijf de site dus regelmatig bezoeken voor het laatste nieuws!

Laatste Nieuws: De Koning wil niet meer antwoorden nu ik de spijker op zijn kop sla     


NASCHRIFT SLOOP

Samenvatting sloop

Een korte uitleg hoe de rechtszaken  zijn verlopen over het afbreken van de schuur.
 
Informatie vooraf
Het stond vast dat ik als extra aan de schuur een overstek en een nokdoorverbinding had gebouwd. Dat was meer als de oude schuur groot was. Dat het meer gebouwde in overleg met de Gemeente had plaatsgehad kon ik niet bewijzen. Helaas heb ik nagelaten dit schriftelijk vast te leggen. Dat had ik wel moeten doen. Ik heb flink leergeld betaald. Ik zeg; vertrouw niet zo vlug iemand. Dat is goedkoper.
De rechter bepaalde dat de schuur  mocht blijven staan zonder overstek en nokdoorverbinding. Punt, een finale beslissing.
 
Na de sloop
 
De Gemeente beweerde dat de nieuwe  schuur  veel  groter was dan de oude. Dit deed men nadat de schuur geheel was afgebouwd. Ongeveer 8 keer is  een Gemeentelijke bouwcontroleur, De Heer H.A.M. Kuijpers komen kijken. Er is nooit een opmerking gemaakt over de grootte of wat dan ook. Nadat de bouw klaar was kreeg ik te horen dat het geheel veel te groot zou zijn.
 
Mijn bewijzen van het teqendeel
 
Ik heb 4 punten waarmee ik kan bewijzen dat de Gemeente Eindhoven fout zat.
 
1.      Bouwondernemer
 
Een bewijs van Bouwondernemer Vermeulen ( Klik hier voor verklaring Vermeulen)
 
2.      Advocaat
 
Een brief van Mr. Kleine Koerkamp. In deze brief op pagina 2 eerste Alinea (de pagina genummerd met nr. 83 omdat deze uit een ander dossier komt.) De Gemeente is gevraagd om te komen meten, maar men weigerde dat ( Klik hier voor brief Kleine Koerkamp). Men had kunnen zien dat de schuren dezelfde maten hebben gehad.
 
3.      De stalen spanten.
 
Er is een rekening van stalen spanten die ik heb laten maken om de oude schuur te renoveren. Ik had deze spanten al lang voordat de boerderij afbrandde. Door de brand werd alles anders. Ik moest een nieuwe schuur bouwen. De spanten, bedoeld voor de renovatie van de oude schuur heb ik gebruikt om de nieuwe schuur te bouwen. Dus de maten van de nieuwe en de oude schuur zijn hetzelfde (klik hier voor rekening spanten).
 
4.      De Gemeentelijke bouwcontroleur
 
Deze Heer H.A.M. Kuijpers kwam ongeveer maandelijks  de bouw controleren. Daar zijn getuigen van. Overigens is dat ook een normale procedure. Voor een rechtszaak heb ik H.A.M. Kuijpers  laten dagvaarden om als getuige een verklaring af te leggen.
De Heer Kuijpers verklaarde dat hij tijdens zijn bezoeken nooit een toezegging had gedaan over de verandering. Ik was zeer teleurgesteld over zijn onjuiste verklaring. Achteraf was ik toch blij. In eerdere brieven die ik van de Gemeente heb ontvangen staat geschreven dat H.A.M. Kuijpers nooit op de bouw zou zijn geweest. Deze onwaarheid was hiermee opgelost. En verder als ik al veel groter had gebouwd had de Hr. Kuijpers de bouw immers laten stoppen. Dat is toch zijn werk.
 
Met de punten 1-2-3-4 toon ik aan dat ik behalve de overstek en de nokverbinding correct heb gebouwd. Dat ik wat betreft de overstek en de nokverbinding niets kan bewijzen was mijn eigen fout.
 
Bewijzen van de Gemeente
 
De Gemeente Eindhoven had geen bewijzen om duidelijk te maken dat ik groter gebouwd zou hebben. Maar men verzon z.g. bewijzen.
 
1.      Men huurde een vliegtuig in en liet luchtfoto’s maken. Een heel merkwaardig gedrag van de Gemeente. Op de foto stonden de twee schuren afgebeeld. De nieuwe schuur leek groter omdat rondom een overstek zat + de goot tezamen  ± 100 cm breed, zoals nu nog aan de woonboerderij het geval is. Dit bewijs was dus niets waard. Maar men had nog meer.
2.      Op een gegeven moment bracht de Gemeente een nieuwe tekening in getekend d.d. 10-02-1999. Terwijl de bebouwing ± 40 jaar oud was. Nadat de tijd gesloten was dat er nog bewijzen ingediend konden worden werd deze toch in de procedure gebracht. De rechter accepteerde dat. Mijn advocaat was boos omdat er geen bezwaar gemaakt kon worden tegen de tekening.
 
 
Mijn commentaar op die 2 bewijzen.
 
Er ging geen zee te hoog om mij te schaden. (Het begon met de oplichting door dat bedrijf in Breda).
 
Commentaar op punt 1.
 
Waarom een vliegtuig inhuren? Men kan toch beter met de tekening van de oude schuur bij mij komen en dan controleren. Het zou natuurlijk heel simpel zijn geweest, maar ja dan had men zeker vastgelopen en niet kunnen manipuleren bij de rechter.
 
Commentaar op punt 2
 
De tekening kwam zomaar plotseling in de procedure. De rechter had dat niet mogen toelaten. Bezwaar hielp niet. Overigens was het mogelijk geweest te bewijzen dat de maten die gehanteerd zijn onjuist zijn. Dat kon toen destijds en dat kan nu nog. De rechter heeft het niet toegelaten.
 
Over de sloop en rechtzroken daarna spreekt mijn advocaat haar onvrede uit met niet mis te verstane woorden (klik hier voor weergave van de feiten) Pag.  8 onderste deel + pag. 9 van weergave van de feiten.