Laatste nieuws
 
Deze site wordt steeds aangevuld met nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Blijf de site dus regelmatig bezoeken voor het laatste nieuws!

Laatste Nieuws: De Koning wil niet meer antwoorden nu ik de spijker op zijn kop sla     


Inhoudsopgave

1. Homepagina

2. Mijn verhaal

3. Criminele organisatie

4. Naschrift over de criminele organisatie

5. Naschrift Een korte uitleg hoe de rechtzaken zijn verlopen over het afbreken van de schuur.

6. Begeleidende brief verzoekschrift
Begeleidende brief d.d. 2-4-2009 plus bijlage voor de aanvraag van een geding zoals onder punt 2 vernoemd. Opgesteld door H.C. Klomp.

7. Formulier verzoekschrift
Ingevuld formulier om een geding aanhangig te maken bij het Europese Hof voor de rechten van de mans (kortweg EHRM)

8. Weergave van de feiten
Dit is een verhaal van Mr. Kemme over schuur.

9. Verklaring schendingen
Wat de overheid fout gedaan heeft. Verklaring omtrent de beweerde schendingen van het verdrag en/of protocollen en omtrent relevante argumenten.

10. Productie 1
Aanzegging bestuursdwang door Gemeente d.d. 11 maart 1998

11. Productie 2
Uitspraak nr. Awb 98/3668 VV d.d. 9 juli 1998

12. Productie 3
Beslissing op bezwaar van Gemeente d.d. 16 maart 1999

13. Productie 4
De tekening van 10 febr. 1999 en uitleg van de totstandkoming ervan

14. Productie 5
Vonnis rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 25 augustus 2004

15. Productie 6
Arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 21 november 2006

16. Productie 7
Arrest Hoge Raad der Nederlanden 5 september 2008

17. Bijlage 1
Rekening van de stalen spanten voor de schuur. d.d. 5 febr. 1993. Bedoeld voor de oude schuur ( dus voor de brand) Later gebruikt voor de nieuwe schuur.

18. Bijlage 2
Tekening van de Gemeente waarop de nutsvoorzieningen, de rooilijn en de nieuwe plaats van de woning en de schuur staan aangegeven.

19. Bijlage 3
Aanvraag bouwvergunning door Klomp d.d. 16 december 1993.

20. Bijlage 4
Verleende bouwvergunning d.d. 1 maart 1994.

21. Bijlage 5
Foto’s van de oude en de nieuwe schuur.

22. Bijlage 6
Door Klomp ingediende bouwtekening inzake de te verbinden nokken.

23. Bijlage 7
Afwijzing bouwvergunning d.d. 12 dec. 1995 + reactie van Klomp daarop d.d. 19 jan. 1995.

24. Bijlage 8
Foto’s van de overstek van woning en schuur.

25. Bijlage 9
Brief van raadsman van Klomp d.d. 12 jan. 1999 met verzoek om de oude fundering na te meten. De Gemeente weigerde dat en wilde de maten van de oude schuur niet weten, zo bleek ons dat achteraf.

26. Bijlage 10
Foto’s van de twee schuren zoals ze naast elkaar stonden.

27. Bijlage 11
Brief van de Gemeente d.d. 31 maart 2003 aan Klomp + betekening JDK op 4 april 2003.

28. Bijlage 12
Foto’s van de afzetting van de schuur, in de tuin van Klomp

29. Bijlage 13
Bewijs van depot storting

30. Bijlage 14
Fax aanzegging kort geding van raadsvrouw Klomp aan Gemeente d.d. 14 april 2003

31. Bijlage 15
Foto’s van de sloop

32. Bijlage 16
Bevel tot betaling na corrupte uitspraak + reactie daarop van Mr. Kemme.

33. Bijlage 17
Offerte d.d. 13 sept. 2001 inzake algehele sloop schuur. De Gemeente had toen reed het plan ondanks een gerechtelijk verbod.

34. Persoonlijk verslag + bijlagen
Dit verslag betreft het verloop hoe het een en ander is gegaan ten aanzien van de schuur die door de Gemeente Eindhoven is gesloopt anders dan de rechter had beslist en anders dan door de Gemeente zelf schriftelijk is aangekondigd.

35. Brief aan Mr. Knoops + antwoord daarop
Verzoek om juridische bijstand

36. Brief aan Hirsch Ballin 1 + 2 + antwoord daarop
Minister van Justitie
Antwoord Min. Van Justitie: Men weet dat rechters zich misdragen maar treed daar niet tegen op. Tegen corrupte rechters zou men toch moeten optreden. Men doet dit af met een brief.

37. Brief aan J.P. Balkenende + zijn antwoord daarop
Minister president
Antwoord J.P. Balkenende: Na alles wat er aan corruptie en duidelijke samenspanning heeft plaatsgehad durft de Minister President te stellen dat de rechtspraak onafhankelijk is.

38. Brief aan Staten Generaal
Brief aan alle leden van de Kamer der Staten Generaal

39. Brief aan Mr. Kemme
Mijn toenmalige advocaat. Mr. Kemme werd toen al bedreigd door Justitie. Ze was uit het lood geslagen en deed vreemd. Ze had een enorme tweestrijd, wilde mij helpen en het werd haar moeilijk gemaakt.

40. Verklaring Mr. Kemme
Mijn advocaat (Mr. Kemme) geeft een uitleg hoe ik werd opgelicht en beschrijft de corruptie door de rechters tijdens de rechtszaken.

41. Verzoek,door EHRM, om conclusie L.A
Zie brief. Geen verdere toelichting noodzakelijk..D. Keus

42. Brief aan EHRM + conclusie L.A.D. Keus
Mr. L.A.D. Keus is Advocaat Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Kort gezegd, hij wijst de zaak af om behandeld te worden door de Hoge Raad. Hij doet dit terwijl iedereen kan zien dat de behandeling bij het Gerechtshof juridisch niet deugde en dat de corruptie er van af druipt.

43. Brief aan EHRM + briefwisseling MR. Kemme
Zie brief . Geen verdere toelichting noodzakelijk.

44. Verzoek om informatie aan EHRM + antwoord
Zie brief. Geen verdere toelichting noodzakelijk.

45. Beslissing EHRM
In de brief wordt de zaak afgedaan door een kantoormedewerkster. Ene Agnes van Steijn. Zeer Vreemd!!!

46. Bezwaar op beslissing EHRM + antwoord
Briefwisseling

47. Brief aan Mr. Rutte + antwoord
In het antwoord gaat men niet in op de feiten. Men blijft om de hete brei heen draaien.

48. Brief Tjeenk Willink

49. Wetsartikel WEH art. 4
Dit is het wetsartikel waar men zich aan had moeten houden.

50. Brief aan Mr. Anker + antwoord
Vraag om juridische bijstand.

51. Brief aan Mr. Böhler + antwoord
Vraag om juridische bijstand.

52. Brief aan Nationale Ombudsman + antwoord
Vraag om bijstand.

53. Brief aan Welvaart en Zuketto + antwoord
Vraag om juridische bijstand.

54. Brief aan Europese Gemeenschap + antwoord
Vraag om bijstand.

55. Bezwaar tegen beslissing EHRM + antwoord

56. Verklaring Vermeulen

57. Rekening spanten

58. Tekening schuur 10-02-1999
De tekening die te laat werd ingebracht en waarvan de maten aanwijsbaar niet juist waren.

59. Brief aan Roemer + antwoord

60. Krantenartikel
Dit artikel was een grote leugen, maar de rechter verplichte mij het te plaatsen. Mijn advocaat Mr. Kemme heeft een verklaring afgelegd dat de rechtspraak niet eerlijk is verlopen ( klik hier voor verklaring M. Kemme ).

61. Brief Kleine Koerkamp
In deze is de belangrijke passage dat mijn advocaat vraagt aan de Gemeente om de oude fundering te komen meten om zodoende de maten te vergelijken van de oude en nieuwe schuur.