Laatste nieuws
 
Deze site wordt steeds aangevuld met nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Blijf de site dus regelmatig bezoeken voor het laatste nieuws!

Laatste Nieuws: De Koning wil niet meer antwoorden nu ik de spijker op zijn kop sla     


Criminele Organisatie

Namen van rechters en officieren van Justitie die samen een criminele organisatie vormen.

Alvorens ik de leden van de criminele organisatie vermeld het volgende;

Er zijn in Nederland ongeveer 3100 rechters en veel officieren van Justitie. De meesten zijn integer en eerlijk en betrouwbaar. Tegen deze mensen wil ik zeggen sorry. Ik begrijp dat Uw beroepsgroep alweer in een kwaad daglicht komt te staan. De schuldigen moet U zoeken in Uw eigen organisatie. Bij Uw corrupte collega’s. Zij verzieken de maatschappij ondergronds, onzichtbaar, maar het woekert voort als onkruid. Dus Heren Rechters en officieren van Justitie val mij niet aan, maar kijk naar Uw collega’s die zich misdragen en spreek hem of haar daarover aan.
 
In deze zaak   zijn drie groepen Rechters en Officieren van Justitie aan te wijzen die te samen een criminele organisatie vormen.

Groep 1.   ( de strafzaak )  oplichting

Rechters en Officieren van Justitie die zich bemoeid hebben met de strafzaak tegen de oplichters die er door hun toedoen nooit geweest is.
Nadat ik was opgelicht deed ik aangifte bij de Politie in Helmond. Er werd goed op gereageerd in eerste instantie. Nadat men wist dat het mensen met witte boorden en veel macht betrof die de oplichting hadden uitgevoerd veranderde men van mening bij de Politie.
 
De corruptie begon.
 
Vervolgens heb ik geprobeerd via artikel 12 van het wetboek van strafvordering gedaan te krijgen dat deze witte boord mensen vervolgd zouden worden.
Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.
 
1.      De Officier van Justitie Mr. E.W.M.G. Stokman  Den Bosch.
2.      Officier van Justitie Mr. F. Roest Breda.
3.      Rechter Mr. Van der Velden Den Bosch.
4.      Rechters van de  Hogeraad Der Nederlanden Den Haag.
 
 
Groep 2.  ( De civiele zaak )  oplichting
 
De Rechters die zich hebben bezig gehouden met het verlies wat ik leed door de oplichting. Artikel 4 van de wet Effectenhandel (kortweg art. 4 WEH) was het wetsartikel waar de oplichters zich aan hadden moeten houden. ( klik hier voor het wetsartikel).
Er is op geen enkele wijze volgens de wet gewerkt. De rechters wilden dat niet zien, zelfs niet na herhaalde vraag wilde men daar niet over praten. Keer op keer werd dat afgewezen. Aan waarheidsvinding wilden de rechters niet doen.
 
“IN NAAM DER KONINGIN!”
 
Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.
 
1.      Rechter Mr. Akkaya Amsterdam
2.      Rechter Mr. Van  Manen Amsterdam
3.      Rechter Mr. Heuveling Beek en Mout Amsterdam
 
Groep 3.
 
Omdat ik jarenlang bleef volhouden mijn recht te krijgen werd ook jarenlang geïntimideerd en bedreigd om mij zodoende tot stoppen te dwingen om mijn recht te verkrijgen. Een samenvatting daarover leest U later in het onderwerp ( klik hier voor“MIJN VERHAAL”).
 
De rechters die ik hier ga noemen keurden het goed dat de overheid ter intimidatie een grote schuur geheel afbrak (via de gemeente Eindhoven) en de zeer kostbare inhoud meenam en verkocht. Ook de opbrengst daarvan heeft men gehouden. Mijn advocaat heeft echt haar best gedaan en alles heel duidelijk gemaakt dat het geheel onrechtmatig was met de sloop van mijn schuur. Alles tevergeefs.
Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.
 
 
1.      Rechthof Den Bosch.
        Rechters:  Mr. Rothuizen van Dijk
                   Mr. Vermeulen
                   Mr. Pellis
2.      Hoge Raad der Nederlanden.
        Rechters:  Mr. A.M. van Buchem-Spapens
                   Mr. J.C. van Oven
                   Mr. C.A. Streefkerk
                   Mr. L.A.D. Keus Advocaat- Generaal
 
Omdat mijn advocaat en ik het er over eens waren dat van eerlijke rechtspraak geen sprake was is besloten ons te wenden naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. (EHRM) Na 1,5 jaar ontving ik een brief van een griffie/kantoor medewerkster dat er geen protocollen/c.q. rechten zouden zijn overtreden. Er was/is geen akte van een rechter. Bijvoorbeeld een uitspraak of arrest. Een rechter die beslist ondertekend zelf zijn beslissing, ook bij het EHRM. In mijn geval kreeg ik een brief van ene Agnes van Steijn, zoals aangegeven, een kantoormedewerkster. Dit roept vragen op over de geldigheid van de brief. Ook al zou de informatieweg normaal zijn, is het  gezien de te beoordelen feiten nog steeds onbegrijpelijk.( klik hier voor beslissing EHRM).
 
Er zullen mensen zijn, die graag willen zeggen. De samensteller van  deze website is gek, want zo erg kan het niet zijn. Voordat U een mening geeft vraag ik U? Controleer wat ik zeg. In de gehele affaire heeft samenspanning in de misdaad door rechters en overheid plaatsgehad. Geen onafhankelijke of eerlijke rechtspraak.
 
 
Waarom weet ik dat;
 
1.      Lees de brief van Tjeenk Willink. Toenmalig voorzitter van de Eerste Kamer en  later President van de Hoge Raad en tevens adviseur  van de Koningin. De Heer Tjeenk Willink weet precies wat mij is aangedaan (klik hier voor brief Tjeenk Willink)
2.      Mijn advocaat heeft een verklaring van haar mening over de kwaliteit van de rechters/rechtspraak op papier vastgelegd. Dat is duidelijke taal !!
3.      De Heer Harm van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften zou mij helpen. Hij kwam bij mij thuis om mijn dossier van de oplichtingzaak in te zien. Deze man (Harm) heeft mij inderdaad geholpen. Van de Wal in de sloot. Hij bleek er aan mee te werken de zaak te verdoezelen ( onder de pet te houden).
4.      Alles heeft men gedaan om mij de mond te snoeren. Dit schandaal mocht niet boven water komen. Zie mijn brief aan E.G.M. Roemer + antwoord (klik hier voor brief aan Roemer+ antwoord)
5.      Geen enkele politicus wil of kan helpen. 150 Kamerleden heb ik over de misdadige praktijken van deze rechters gemeld. Men vindt het ernstig, te betreuren, niet kunnen. Er wordt van alles en afkeurend over geschreven, maar niemand die iets doet.  Vele laten weten dat ik maar naar Fred Teeven  – Staatsecretaris van Justitie -  of de Hr. Opstelten –  Minister van Justitie -  moet schrijven. Deze twee Heren antwoorden niet. Wat heeft men te verbergen? De overheid wil geen wet of wetsartikel maken om rechters te dwingen eerlijk recht te spreken.
Voor alle rechters echter geld hetzelfde. Men is o.a. voorbij gegaan aan alle vaste en niet ter discussie staande feiten.