Laatste nieuws
 
Deze site wordt steeds aangevuld met nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Blijf de site dus regelmatig bezoeken voor het laatste nieuws!

Laatste Nieuws: De Koning wil niet meer antwoorden nu ik de spijker op zijn kop sla     


Brieven

A: Correspondentie met SP leider E. Roemer

 1. Brief aan Hr. Roemer van de SP  d.d. 6 febr. 2012
 2. Antwoord op brief Romer door Mevr. S. Gesthuizen  d.d. 28 febr. 2012
 3. Mijn antwoord op brief van Mevr. Gesthuizen  d.d. 20 mei 2012
 4. Mijn E-mail aan Mevr. S. Gesthuizen  d.d. 5 july 2012
 5. Antwoord Mevr. Gesthuizen op mijn E-mail van d.d. 5 juli 2012  
 6. Mijn E-mail aan Mevr. Gesthuizen d.d. 16 juli 2012  
 7. Antwoord Mevr. Gesthuizen op mijn E-mail van 16 juli 2012

 

B: Correspondentie met de  Minister van Veiligheid en Justitie

 1. Brief aan Minister van Veiligheid en Justitie  Mr. I.W. Opstelten d.d. 23 juli 2012
 2. Antwoord op mijn brief van 23 juli 2012 aan Minister Mr. I.W. Opstelten
 3. Brief aan (per E-mail) Minister Mr. I.W. Opstelten d.d. 31 aug 2012
 4. Antwoord op mijn brief van 23 july 2012 aan Min. Opstelten + mijn commentaar daarop
 5. Brief aan Min. Opstelten. d.d. 22 okt. 2012 + bijlagen

 

C: Correspondentie met partijleider van het CDA De Hr. Haersma Buma  

 1. Brief aan (per E-mail) Hr. Haersma Buma d.d. 28 aug. 2012

 

D: Correspondentie met Koning Willem Alexander:

Geachte Website bezoeker/ster,

Hieronder is een correspondentie te lezen welke ik had met de Majesteit Koning Willem Alexander. Door de overheid ben ik, op een laakbare manier, ruim een miljoen euro kwijt geraakt. Een gedeelte bestaat uit oplichting een ander gedeelte komt voort uit vernieling, diefstal en bedrog om mij zodoende te ontmoedigen een rechtszaak te beginnen en voort te zetten. Zo ben ik daarna bedrogen door een aantal Rechters en Officieren van Justitie. Verder heeft men een aantal ambtenaren verplicht mee te werken aan deze corruptie, enkele ambtenaren hebben mij dat bevestigd.
De Gemeente Helmond en Eindhoven hebben hand en spandiensten verleend om mij te benadelen. Zelf vond ik het onbegrijpelijk dat ambtenaren en gezagsdragers daar aan meewerken, maar wat blijkt. Deze zijn alle afhankelijk van hun salaris, de hypotheek ,de mooie auto’s en vakanties moeten worden betaald. Deze mensen worden gedwongen het spelletje mee te spelen. Als zij moeten kiezen mij te benadelen, iemand die ze toch niet kennen, of de kans te lopen hun baan te verliezen dan is de keuze vlug gemaakt. Dat is het corruptie systeem. Vroeger las ik weleens dat iemand zich beklaagde over een soortgelijk iets. Dan dacht ik , maar dat kan toch niet waar zijn. Geloof me, het is waar. Dit kan gebeuren en het gebeurt ook veel, alleen het haalt de media niet. De censuur doet zijn werk. Journalisten willen daar over schrijven maar mogen dat niet. Ik heb ervaren in al die jaren dat de rechtsmacht door en door corrupt tot op het bot is. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd. Er heerst een ware terreur. Laat ze mij maar arresteren als ik niet de waarheid spreek.
Ook heb ik alle politici van de Tweede Kamer over al dit fraais geïnformeerd. Wat je van politici kunt verwachten. Belofte, belofte, list en bedrog en uiteindelijk doen ze niets.

Omdat ik de inhuldigingstoespraak van onze Koning heb gezien op T.V. , waar hij o.a. sprak dat hij de grondwet met al zijn inzet en macht zal handhaven en dat hij Koning zal zijn voor alle Nederlanders. In artikel 1 van de grondwet staat dat alle Nederlanders gelijk en gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dus ook daarvoor heeft de Koning gezegd zich voor in te zetten met al zijn macht. Hij heeft daar zelfs een eed voor afgelegd. (zie mijn brief van d.d. 22 april 2014 aan hem)

Per brief heb ik de Koning laten weten met welke corruptie en bedrog en vernieling ik te maken heb gehad en gevraagd om hulp. Zijn belofte is immers nog zo vers. Lees wat hij mij laat weten via zijn kabinet. Het gaat mij veel te ver om te stellen dat hij, de Koning, ook bij die roversbende hoort, maar zijn belofte onder ede, komt hij niet na en dat geeft te denken. Hij weet wat een aantal z.g. elite hebben misdaan, maar doet niets en probeert zelfs niet de grondwet te handhaven. Vele met mij worden onder de ogen van onze Koning kapot gemaakt zowel geestelijk als financieel.

Wat blijkt nu het toppunt van al deze tirannie te zijn. Onze Koning weet goed dat de rechtspraak in veel gevallen zo corrupt is als de pest. De rechters worden goed geïnformeerd maar nemen desondanks willens en wetens dikwijls zeer foute beslissingen ten nadele van de rechtzoekende. Toch faciliteerd hij dat geheel vrijwillig door toestemming te geven  zijn naam te (mis,ge) bruiken op een document, een uitspraak of arrest, wat door corruptie tot stand is gekomen. 
“IN NAAM DES KONINGS”
Hij siert als het ware met een koningslijst het corrupte schilderstuk op.  

Het spijt me erg dat het zo is, maar ik neem onze Koning dat zeer kwalijk. Mensen, bedrijven en hele gezinnen worden kapot gemaakt door machtsmisbruik onder zijn toeziend oog en met zijn goedkeuring.

Dat deze overheidsterreur moet stoppen is duidelijk.

Lees verder de onderstaande 10 brieven.

 1. Brief aan Koning + bijlagen d.d. 21 okt. 2013
 2. Antwoord van Kab. v.d. Koning d.d. 13 nov. 2013
 3. Antwoord Min. v. Veiligheid en Justitie d.d. 13 dec. 2013
 4. Brief aan Min. v. Veiligheid en Justitie d.d. 10 febr. 2014
 5. Brief aan Koning d.d. 17 febr. 2014
 6. Antwoord van Min. v. Veiligheid en Justitie d.d. 21 febr. 2014
 7. Antwoord van Kab. v.d. Koning d.d. 18 mrt. 2014
 8. Brief aan Koning d.d. 22 apr. 2014
 9. Antwoord van Kab. v.d. Koning d.d. 12 mei 2014
 10. Brief aan Koning d.d. 25 aug. 2014
 11. brief aan Koning d.d. 1 dec 2014